Lezersservice Abonnement
Doelgroep Mediakit
Plaats verwijzing op Twitter Plaats verwijzing op Facebook Plaats verwijzing op LinkedIn

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Gaafgoed.com, is het mogelijk dat de informatie die op Gaafgoed.com wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Gaafgoed.com zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Uitgeverij Nedem BV.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Gaafgoed.com geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Gaafgoed.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Gaafgoed.com te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Gaafgoed.com verkregen is. Gaafgoed.com garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Gaafgoed.com verkregen informatie.

Plaats verwijzing op Twitter Plaats verwijzing op Facebook Plaats verwijzing op LinkedIn Mail verwijzing naar Vriend(in)
contact              disclaimer

website & hosting door Support2U